Dyssekilde
Dyssekilde
Dyssekilde
Dyssekilde
Dyssekilde
Dyssekilde

Bolig til Salg/Leje

Hus til salg / leje
Stort lyst hus ud til engen udlejes til ferie og inspiration
Oplev skønne Dyssekilde indefra
Hus til salg / leje
Bolig i hyggeligt andelskollektiv til salg
Bolig i hyggeligt andelskollektiv til salg

Hvordan lever vi

Byggestenene under Økosamfundet Dyssekilde er det sociale fællesskab samt en overordnet bæredygtig tilgang til natur og mennesker.

Hver især har vi meget forskelligt engagement i, og lyst til fællesskab. Ikke desto mindre betyder måden vi har organiseret os på, at fællesskabet er en vigtig del af vores daglige liv.

Nærhed og privatliv

Vi bor tæt og ejer kun soklen under vores huse. Alle grønne områder er fælles, så vi deler have med naboerne. Principielt betyder det, at vi kan indtage morgenkaffen på naboens trappesten, hvilket i praksis naturligvis ikke forekommer. Man har ret til at afskærme for indkik ud for sit hus, og der er generelt respekt for folks privatliv.
Vores princip om fri færdselsret betyder dog at afskærmningen ikke må bestå af hække eller plankeværk.

For børnene betyder det, at landsbyen er én stor legeplads, og for de voksne indebærer det, at vi let møder hinanden på kryds og tværs. Det er måske ikke så let at skjule sig her – til gengæld er der heller ikke langt til trøstende ord og hjælpende hænder.

Vi løfter i flok

En meget stor del af landsbyens drift og vedligehold bliver udført som friviligt arbejde. Vi har en lang række arbejdsgrupper med ansvar for en lille del af landsbyen, og man melder sig til den eller de grupper man har lyst, evner eller interesser til.
Arbejdsgrupperne bringer os tættere sammen. Her mødes man med andre vi måske ellers ikke ville tale så meget med, samtidig med at vi i fællesskab skaber bedre rammer for os alle sammen.

Ved store anlægsopgaver indkaldes til fælles arbejdsdag og alle der har til og lyst møder op.
Alle mand var således kaldt af huse, da vi i foråret 2006 plantede 30.000 piletræer til vores pilerensningsanlæg. Og i forsommeren 2009 var der igen brug for alles hænder, da vi opførte et hus til genbrug og sortering af affald. Alle kunne bruges, så imens de unge og de byggekyndige hamrede, bagte de ældste kaffe eller så efter børnene, og på den måde bidrog alle til det fælles projekt.

Nabohjælp

Fællesskabet kommer også til udtryk, når nogen har brug for hjælp til at få stablet brændet, få passet børnene eller muret en væg. Beder du om hjælp, så får du det! Et eksempel er den såkaldte barselspotte, hvor nybagte familier i 2 uger hver dag får serveret aftensmad af naboerne på skift.

Det sociale fællesskab handler derfor både om at være tæt på hinanden, komme hinanden ved og om, at den hjælp man giver ud, kommer mange gange igen.

Bæredygtighed

Den bæredygtige tilgang handler selvfølgelig om vores byggeri og andre løsninger, som du kan læse mere om under økologi. Men det handler også om, at vi ikke alle sammen behøver en græsslåmaskine eller et lugejern – det låner vi af hinanden eller indkøber fælles i boliggruppen.

Ressourcerne handler også om at minimere transporten til og fra arbejde, og det har fra begyndelsen været et vigtigt mål at skabe lokale arbejdspladser. I dag arbejder 2/3 af de erhvervsaktive i eller tæt på landsbyen enten som selvstændige eller som ansatte f.eks. på skolen, i børnehaven, i bageriet, butikken eller cafeen.