Dyssekilde
Dyssekilde
Dyssekilde
Dyssekilde
Dyssekilde
Dyssekilde

Bolig til Salg/Leje

Hus til salg / leje
Stort lyst hus ud til engen udlejes til ferie og inspiration
Oplev skønne Dyssekilde indefra
Hus til salg / leje
Bolig i hyggeligt andelskollektiv til salg
Bolig i hyggeligt andelskollektiv til salg

Historie

Ideen til Danmarks første økologiske landsby, Økosamfundet Dyssekilde, kom i 1982 fra fem mennesker, der var inspirerede af den danske tænker Martinus spirituelle og holistiske verdenssyn. Tanken var at skabe et anderledes samfund baseret på et spirituelt fællesskab, vegetarisme, grøn selvforsyning, lav miljøbelastning, høj ressource-bevidsthed, lokal beskæftigelse og sociale aktiviteter.

Gruppens overordnede principper
Det betød, at vi fra starten her i Økosamfundet Dyssekilde har tænkt og handlet ud fra dette:

• arbejd med naturen og ikke mod den
• skab systemer, der producerer mere energi end de forbruger
• arbejd for regenerering af jorden
• samarbejd gennem tværfaglige netværk
• lokal sammenbinding af stofkredsløb

Det personlige ansvar for vores handlinger spiller i denne sammenhæng en stor rolle i vores fællesskab. Det afspejler sig også i vores hverdag idag, idet der er en direkte konsekvens af, hvad jeg skyller ud i håndvasken, hvordan jeg sorterer mit affald, og hvordan jeg opfører mig overfor andre.

Landsbyen og ideerne har udviklet og forandret sig enormt siden de første spæde ideer blev skrevet ned, og de fælles grundtanker er nu en fælles vision om et samfund med økologi, bæredygtighed, respekt og tolerance.

Landsbyens historie siden 1982 ser i grove træk sådan her ud:

1987
Økologisk Landsbysamfunds Kommanditselskab (ØLK) stiftes og køber året efter Dyssekildegård, aftægtsboligen Villaro samt 13 ha jord, hvoraf de 5 er i byzone. 10 voksne og 5 børn flytter ind på gården, og der bliver vedtaget en lokalplan for området.

1990
De første huse bliver bygget på den tidligere kartoffelmark, og året efter flytter de første beboere ind. Samtidig starter forældrene en børnehave i privat regi.

1992
Børnehaven bliver en officiel puljeinstitution og rykker ind i Villaro. I dag hedder den Torup Børnehave og har plads til 25 børn, hvoraf de fleste bor i ØD. I slutningen af året er de første 6 lejeboligheder klar til indflytning.

1994
Yderligere 8 lejelejligheder er bygget færdig, og der bliver bygget huse på livet løs.

1999
ØLK bliver til Økosamfundet Dyssekilde, der nu rummer 71 voksne og 35 børn.

2009
Landsbyen er vokset til 53 mænd, 63 kvinder og 62 børn. Der er nu kun en byggegrund tilbage.