Dyssekilde
Dyssekilde
Dyssekilde
Dyssekilde
Dyssekilde
Dyssekilde

Bolig til Salg/Leje

Hus til salg / leje
Stort lyst hus ud til engen udlejes til ferie og inspiration
Oplev skønne Dyssekilde indefra
Hus til salg / leje
Bolig i hyggeligt andelskollektiv til salg
Bolig i hyggeligt andelskollektiv til salg

Affaldet

At leve bæredygtigt involverer at sige farvel til brug-og-smid-væk kulturen og i stedet genbruge, genanvende og genvinde så meget som muligt. Det at tage hånd om eget affald og minimere mængderne har helt fra begyndelsen været en af grundtankerne bag Økosamfundet Dyssekilde.

Affaldsgruppen sørger for de fysiske rammer og holder os kærligt i ørerne, når vi kan blive endnu bedre. Her er hverken regler eller sanktioner men en uskreven forventning om, at alle har fokus på at nedbringe affaldsmængden og øge genanvendelsen.

Nyt skraldehus

I forsommeren 2009 byggede vi i fællesskab et stort skraldeskur, der med sine 20 meter snarere er et egentligt hus. I den åbne ende af huset står containerne til glas, papir, dagrenovation og det bio-affald, som ikke ryger i egen kompostbeholder eller bliver givet til hønsene.

I den anden ende er vores Genbrugs, hvor vi sætter tøj, sko, husholdningsartikler, legetøj og andet, som andre kan bruge. Alt er gratis, og et par frivillige sørger for orden og overblik.

I den midterste del af huset foregår den detaljerede affaldssortering. Vi opdeler vores affald i ikke mindre end 17 fraktioner. Kommunen henter vores dagrenovation, bio-affald, glas, papir, batterier og plastdunke, mens vi får hentet pap og plastfolie af en privat virksomhed, der sender det til genanvendelse.

Resten sørger affaldsgruppen for at køre til den kommunale genbrugsplads. Det koster os tid, kræfter og penge men hellere det end at vente på, at Halsnæs Kommune på sigt afhenter og genanvender mere end i dag.

Inspiration

Forhåbentlig kan vores affaldssortering inspirere andre. Nedenstående pdf viser de fraktioner vi sorterer i.